නව කො‍‍රෝනා වෛරසය ගැන ඇති බිය තුරන් කරගනිමු.

නව කො‍‍රෝනා වෛරසය ගැන ඇති බිය තුරන් කරගනිමු.

මෙවැනි වෛරස් කාලයෙන් කාලයට ලෝකයේ ව්‍යාප්ත වීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවේ. තවත් එක් කොරෝනා වෛරසයක් වන සාස් වැනි වෛරස් ද H1N1, H5N1 වැනි වෛරස්ද ලොව පුරා ව්‍යාප්තවීම…

ආසාත්මිකතා ALLERGY දෙවන කොටස.

ආසාත්මිකතා ALLERGY දෙවන කොටස.

පලමු කොටස බලන්නට බැරි වුනා නම් මෙම ලින්ක් එක් මත ක්ලික් කරන්න. අපි දැන් දන්නවා ආසාත්මික තාවයකට හේතුව යම් ආහාරයකට විරුද්ධව ප්‍රතිදේහ අපගේ ශරීරයේ නිර්මානය…