දරුවන් නැති අම්මලාට පොඩි ඔවදනක්.

දරුවන් නැති අයව අපි පරීක්ෂා කරනවිට දැකලා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි,

  • පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම.
  • හයිපෝතැලමසේ නිපදවන හෝමෝන නිසිලෙස ක්රියාත්මක නොවීම.
  • තෛරොයිඩ් ග්‍රන්ථි වල හෝමෝන නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම.
  • කැල්සියම් ඌණතාවය.
  • අයඩීන් ඌණතාවය.

තෛරොක්සින් කියන්නේ අපගේ ශරීරයේ තියෙන ට්‍රිලියන 100 ක් පමණ වල සියලුම සෛල වලට අවශ්‍ය වන හෝමෝන වර්ගයක්. මේ හෝමෝන අපගේ ලිංගික පද්ධතියත් සමග කෙලෙින්ම සම්බන්ධතා දක්වනවා. මේ නිසා තෛරොක්සින් නිසි මට්ටමක පවත්වා ගෙන යෑම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. බොහෝ දෙනෙක් මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දැක තිබෙනවා මෙම ගැටලුව විසදාගත් පසු ඒ අම්මලාට දරුසුරතල් බලන්න වාසනාව ලැබෙනවා. ඒ නිසයි මේ සටහන තැබුවේ.

අපි මේ ගැන ඉදිරියේදී දීර්ඝ ලෙස කතා කරමු.

‍පෝෂණ වේදී…
~ ආචාර්‍ය නයන තේනුවර. ~
https://t.me/nayana

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අමතන්න.

අජන්ත: 0777 31 66 29
චතුරිකා: 071 66 27 638
Dr. J. S. P Liyanage

මෙත් සිතිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *