සිරුර හැඩ කරගන්නවාද නැත්නම් ලෙඩ කරගන්නවාද? Fat බර්න් කරන ආකාරය ගැන පොඩි ගාණක් හදමුද?

ෆැට් ග්රෑම් එකක ඇති කැලරි ගණන 9 යි. ඒ කියන්නේ කැලරි 9 ක් වැය කරන විට මේදය ග්රෑම් 1 ක් බර්න් වෙනවා. දවසකට සාමාන්‍ය කෙනෙක්…

තමන්ට ඇලර්ජි ආහාර වර්ගය ගැන යම් සැකයක් තියෙනවා නම් ආහාරය ගැනීමට පෙර දැන ගන්නේ කෙසේද?

තමන්ට ඇලර්ජි ආහාර වර්ගය ගැන යම් සැකයක් තියෙනවා නම් අදාල ආහාරය ගැනීමට පෙර තමන්ගේ අතේ මැණික් කටුව ලග ඇගිලි දෙකක් තබා විනාඩියකට වැටෙන නාඩි ගණන…

බුදු සරණ ගැන කතා කරන නිසා මේ ටිකත් කිව්වා නම් හොදයි කියලා හිතුනා.

අද බුදු සරණ ගැන කතා කරපු නිසා මේ ටිකත් කිව්වා නම් හොදයි කියලා හිතුනා. අපිටවැරදුනේ කුඩාකාලෙදිමයි. බුද්ධං සරණං ඝච්ඡාමි කියන ගාථා පාඨය අපිට සිංහලෙන් කියලා…

පලිබොධ සහ එය අපගේ ජාතිය වනසන ආකාරය.

නෙත් FM බැලුම්ගල වැඩසටහන වෙන්ව තිබුනේ බෝග වලට යොදන පලිබොධ සහ එය අපගේ ජාතිය වනසන ආකාරය ගැනයි. මේ ගැන ටිකක් කතා කරන්නට හිතුන නිසා මේ…

මනසට නිතරම අසුභ සිතිවිලි පහලවන බවත් සැම විටම ඍණාත්මකව සිතන්නට පුරුදුව සිටින බවත් එයට යම් පිලියමක් ලබා දෙන ලෙසට අසා තිබූ පැනයට මා දුන් පිළිතුරක්.

මනසට නිතරම අසුභ සිතිවිලි පහලවන බවත් සැම විටම ඍණාත්මකව සිතන්නට පුරුදුව සිටින බවත් එයට යම් පිලියමක් ලබා දෙන ලෙසටත් එක පැනයක් අසා තිබුනා. මාද එයට…